Přihlásit
0 Kč
Košík je prázdný.

Oblíbené

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.

Cistus

Omlouváme se zákazníkům za dočasný výpadek Cistusu na klíšťata pro velký zájem. Čekáme na dodání nového zboží od dodavatele. Předpokládáné naskladnění je 14 dnů.

Děkujeme za pochopení.

Váš tým ZENdog

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je El Karnak Trading,s.r.o., IČ 63667070 se sídlem Veltruská 557/27, Praha 9, 190 00, (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: Veltruská 557/27, Praha 9, email: zendogbeds@gmail.com.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 II.

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, případně od třetích osob. Jedná se o tyto: Titul, jméno, příjmení, datum narození,

2. správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jedná se o tyto: adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa, dále číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, provozní a lokalizační údaje,

3. a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Správce za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty. Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout. 

III.

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 IV.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje: 

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 V.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců také Zpracovatelé a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Může se jednat o tyto příjemce osobních údajů:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 

- zajišťující marketingové služby, 

- zajišťující účetní služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

3. Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje Správce i od Zpracovatelů osobních údajů. 

4. Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. 

5. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, perzonalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Obsah košíku

Košík je prázdný.